11. 8. 2009. Tuesday / Utorak

Kalelarga 21:00
Free  event

Something Happening
by Rosa Casado / Spain & Mike Brookes / UK


Something happening / snapshots predlaže otvoreni razvoj događanja i izvedbu performansa u
specifičnom kontekstu - kao javnog akta, kao instalacije i kao vibrirajuće slike. U svojoj osnovi, Something happening je svjesno i namjerno intervencijski, ali njegova namjera nije provokacija, već je njegova poetika primarno sugestivna i poticajna.

Djelo pokreće akciju, tragove i ostatke te akcije; stvarajući privremenu događajnost na
specifičnom mjestu. Mjestu na kojem stvari mogu postati moguće kad drugdje nisu moguće.
Rezonancija ovih radnji odzvanja simultano u mislima i sjećanju proizvode, i u prašini i
banalnosti svoje ozbiljenosti.

Namjera je ispitati kolektivnu svijest javnog mjesta, živu umjetnost u urbanom prostoru, umjetničke akcije kao fokusa i održanja društvenog z/bivanja.

Transžanrovski rad umjetnice Rose Casado iz Madrida zasniva se na prepravljanju stvarnosti kroz
dekonceptualizaciju svakodnevnih radnji radi istraživanja novih načina mišljenja i djelovanja te nalaženja interdisciplinarnih prostora u razvoju suvremene umjetničke prakse.

Mike Brookes je britanski vizualni umjetnik i dizajner. Fokus njegovog umjetničkog angažmana je kreacija statičnih akcija i instalacija te intervencija kao trajnih slika javne svijesti.

Something happening / snapshots proposes a public development and realization of context specific performance works – as public acts, as durational object works, and as resonant images. At its heart Something happening is deliberately interventionist, but its intention is not to provoke, its poetic is primarily one of proposition. 

The work engages action, and the traces and remnants of those actions; to construct temporary event specific places. Places where things might become possible which are not possible elsewhere. The resonance of the actions lies simultaneously in the thoughts and memories they provoke, and in the dirt and banality of their actuality. 

The intention of the artists is to explore the social meaning of public space, of live art work in public space, and the use of artistic action to focus and sustain social meetings. 

Rosa Casado is independent creator and performer. Her artistic work is centered on rewriting reality by means of de-contextualizing ordinary daily acts to explore new ways of thinking and doing and on developing interdisciplinary spaces to promote contemporary artistic practice. 

Mike Brookes is a visual artist and designer. His current focus is the development of sculptural actions and duration objects as interventions in creating durable public awareness.

Created and performed by / Autori i izvođači: Rosa Casado / Madrid, Spain & Mike Brookes / London, UK
Co-production / Koprodukcija: Inteatro / Polverigi, Italy, Zadar snova / Zadar, Croatia, La Casa del Burro / Peroblasco, La Rioja, Spain


Made possible in co-operation with the Embassy of Spain in Croatia / Ostvareno u suradnji s Veleposlanstvom Španjolske u RH

design by parabureau