9. 8. 2009. Sunday / Nedjelja

Kino Pobjeda 22:30
Entrance 30 kn

Feeturing  / dance_lab collective / Croatia
Choreographer: Petra Hrašćanec Herceg


Relativno vrijeme, prostor i jedan identitet

feeturing... je solo koji se bavi cjelovitošću emergentnih dijelova jednostavnog čina hodanja. Materijal se sastoji od dekomponiranih fragmenata zamrznutih u vremenu kojima je jedina konstanta promjena težine. Vrijeme razlomljeno na sekvence re-kreira različitu stvarnost na višoj razini. Percepcije stvarnosti tako proizlaze iz vremenske relativnosti jedne te iste stvari.

Formiran 2003. dance_lab collective okuplja plesne i audio vizualne umjetnike radi potrebe istraživanja umjetnosti suvremenog plesa i njene interakcije s drugim medijima. Laboratorij jer je fokus grupe na pronalaženju novih metoda i načina rada u stvaranju plesnog materijala. Kolektiv jer je bitna otvorenost i fleksibilnost u procesu su-kreacije, uvijek u službi ideje i teme koja se istražuje.

Relativity of time, space and one identity

featuring... is a solo which deals with a wholeness of emergence properties of a simple act of walking. Material is consisted of decomposed fragments of time where the only constant is a change of weight. When torn into its sequences time re-creates different reality on a higher lever. One's awareness of existence thus arises from relativity in time of one same substance.

Established in 2003, dance lab collective assembles dance and audio visual artists from a need to explore contemporary dance and its interaction with other media. Laboratory, for its devotion to exploring of new methods in creation of dance material. Collective because openness and flexibility are crucial for a development of collaborative creation that remains in service of an idea and theme explored.

Created and performed by / Autorica i izvođačica: Petra Hrašćanec Herceg
Music assistant / Glazbeni suradnik: Damir Šimunović
Light design / Svjetlo : Miljenko Bengez
Production / Produkcija: dance_lab collective / Zagreb, Croatia
Duration / Trajanje: 30'

Special thanks to: Ana Mrak, Nataša Mihoci, Matija Ferlin, Nensi Ukrainczyk, Studio za suvremeni ples, Sanja Tropp, Antun Herceg
design by parabureau